ಕಾಯುತಲೇ ಇರುವೆನು...

ಕಾಯುತಲೇ ಇರುವೆನು ನೊಂದು
ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವೆ ಇದನೆಲ್ಲ ನೀನೆಂದು
ಹಿಂದೆ ನೀ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನೊಡಲಿಗೇ ಕೊಡಲಿಯಿಡುತ್ತಲಿರಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕೆ ದುಡುಕಿ
ನನ್ನ ಹೂಗಳ ಹೊಸಕಿ
ಎಷ್ಟೆತ್ತರದ ಸೌಧವ ಕಟ್ಟುವೆ?
ಎಂಥ ಬದುಕು ನಡೆಸುವೆ?
ನನ್ನ ಹಣ್ಣು ನಿನಗಿನ್ನು ಬೇಡವೇನು?
ನನ್ನ ನೆರಳು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಾಯಿತೇನು?
ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡಿಲ್ಲ
ಗೋವು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಸೂರಿಲ್ಲ
ಆರ್ತನಾದಗಳಿಗೆ ಅಭಯವೇ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯೇ ನಿನಗೆಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವ ನೀನರಿಯೆ
ಹೇಳು,ಇದೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಸರಿಯೆ?
ಕಾಯುತಲೇ ಇರುವೆನು ನೊಂದು
ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ಮರುಕಳಿಸುವುದೆಂದು
ತುಸು ತಾಳ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದು
ನೀನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾನವನಾಗುವೆಯೆಂದು

Comments

Popular posts from this blog

ಮಾತು-ಮೌನ-ಮನಸ್ಸು

ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಬಾಣಸಿಗ

ಗೆಳೆಯನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು