ನಿನಗೆಂದೇ...

ನಿನಗೆಂದೇ,
ಜೀವವೊಂದು ಕುಣಿದಾಡಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದೆ
ನಿನ್ನದೇ ನಗೆಯ ಹೊನಲಿಗೆ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ
ನಿನ್ನದೇ ಕೊರಳ ಗಾನಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು
ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೊತೆ ಸಾಗಲು
ಕಾದು ನಿಂತಿದೆ ನಿನಗೆಂದೇ...

ನಿನಗೆಂದೇ,
ಸಣ್ಣ ಮಾತೊಂದು ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ
ಉಸಿರ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು
ನೀ ನಸುನಾಚುವೆಯೆಂದು
ನೀ ಓರೆ ನೋಟವ ಬೀರುವೆಯೆಂದು
ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ ನಿನಗೆಂದೇ...

ನಿನಗೆಂದೇ,
ಕಾಗದವೊಂದು ನವಿರಾಗಿದೆ ಒಲವಿನ ಓಲೆಯಾಗಲು
ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿ ಭಾವಲೋಕವ ತೆರೆದಿಡಲು
ಪದಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವರಗಳ ನುಡಿಸಲು
ಮತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಸಿ ಪರವಶಳಾಗಿಸಲು
ನವಿರಾಗಿದೆ ನಿನಗೆಂದೇ....

ನಿನಗೆಂದೇ,
ಹೃದಯವೊಂದು ತಲ್ಲಣಿಸಿದೆ
ನಿನ್ನದೇ ಹೂಬಾಣಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ
ಸಿಹಿನೋವಿನ ಗುಂಗಿನಲಿ
ನಿನಗಷ್ಟೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಸಿಹಿ ಮಾತೊಂದನು
ಉಲಿಯುತ ತಲ್ಲಣಿಸಿದೆ ನಿನಗೆಂದೇ....

Comments

Thirumal Rao said…
tumbaa chennagide :)

Popular posts from this blog

ಮಾತು-ಮೌನ-ಮನಸ್ಸು

ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಬಾಣಸಿಗ

ಗೆಳೆಯನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು