ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಬಾಣಸಿಗ


ಕಾದು ಹಬೆಯಾಡುವ ಕಾವಲಿ
ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಪುಟು ಪುಟು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುವ
ಮಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ
ಬಂದ ಬಂದವರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು
ನಿಂತಿಹನು ಬಾಣಸಿಗ

ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಕಾವಲಿಯ ಶಾಖದಲಿ
ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳ
ಅದಾವ ಬೇಸರ ಮೂಡುವುದೋ
ಅವೇ ಕನಸುಗಳು ಸಾಕೆನಿಸಿ
ಬೊಗಸೆ ತುಂಬ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವನು
ಧುಸ್‌ಸ್‌ಸ್‌ಸ್!!!! ಅಷ್ಟೆ!
ಪೊರಕೆಯ ಬೀಸಿನಲಿ ಎಲ್ಲವನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ
ಹೊಸ ಕನಸುಗಳ ಹುದುಗಿಸಿಡುವನು

ಕಯ್ಯೊಳರಳುವ ಬಗೆ ಬಗೆ ಪಾಕ
ಇಳಿವ ಗಂಟಲಾವುದೊ?
ಆರಿಸುವ ಕ್ಷುದಾಗ್ನಿ ಯಾರದೊ?
ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಪಡೆವ ಜೀವ ಯಾವುದೊ?!
ಹೆಸರು, ಗುರುತು, ನಂಟುಗಳ
ಬಾಹಿಗೆಯಲಿ ಸಾಗುವ ಕೈಂಕರ್ಯ!

ತಿನಿಸನರಸಿ ಬರುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು
ಮಾತು, ಮುಗುಳ್ನಗು
ವಿನಿಮಯಗೊಳ್ಳವು ಸುಲಭಕೆ
ತಟ್ಟೆ ಇವನ ಕೈಗಳ ದಾಟಿ
ಅವರ ಕೈಸೇರಿದೊಡನೆ
ಅವರು ತೆತ್ತ ದುಡ್ಡು
ಇವನ ಋಣ ತೀರಿಸಿಬಿಡುವುದಂತೆ!!!

Comments

Popular posts from this blog

ಮಾತು-ಮೌನ-ಮನಸ್ಸು

ಗೆಳೆಯನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು