ಹಿಂತಿರುಗದಿರಿ ವಾಸ್ತವಕೆಮಲಗಿಬಿಡಿ ಬಾಲೆಯರೆ
ಇರುಳ ಚಾದರವ ಪೂರ್ತಿ ಹೊದ್ದು
ಅದ ನೇಯ್ದ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ನೆನೆದು
ದುಗುಡ ಭೀತಿಗಳ ತೊರೆದು
ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳ ತೆರೆಯದಿರಿ

ನಿಶೆಯ ಹೆರಳು
ಹರಡಿರಲು
ಅರಳಿವೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೊಮ್ಮಿಸಿ
ಹೂಗಳು
ಪರಿವೆಯ ಅರಿವೆ
ಕಿತ್ತೆಸೆದು
ಮರೆತು ಮಲಗಿರಿ

ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರೆ
ಸ್ವಪ್ನದ ನಸುಕು ಒಡೆದು
ಇಹದ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದೀತು
ಮಿಸುಕಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ
ಎದುರಿಸಬೇಕಾದೀತು
ಮಿಥ್ಯ ಲೋಕದ ಘೋರ ಸತ್ಯಗಳ

ಕಂಡೀರಿ ಗೋಮುಖಗಳ
ಕಾಣಲಾರಿರಿ ಹಿಂದಿರುವ
ವ್ಯಾಘ್ರಗಳ!
ಹಿಂತಿರುಗದಿರಿ ವಾಸ್ತವಕೆ
ಮರಳಿ ಕೊರಗಿ ಸೊರಗದಿರಿ
ತಲ್ಲಣಿಸದಿರಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು
ಆಗಿಹೋದೀರಿ
ಮದಿರೆಯ ಶೀಶೆಯ ಮೇಲಿನ
ಅರೆನಗ್ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ

ಭೋಗದ ಸಂಕೋಲೆಯು
ಅರಸಿ ಬಂದೀತು
ನೀಡದಿರಿ ಕೊರಳು
ಮಾಯೆಯ ನಶೆ ಬೀರಿ
ಸೆಳೆದೀತು
ಮೋಹ ಪಾಶ
ಆಗದಿರಿ ಮರುಳು

ಜಾರಿಬಿಡಿ ಕೋಮಲೆಯರೆ
ಸವಿನಿದ್ದೆಯೊಳು
ಬೇರುಗಳು ಭುವಿಯೊಡಲ ತಬ್ಬಿದಂತೆ
ಆಲಿಂಗಿಸಿ ನಿದ್ದೆಯನು
ಹಾರಿ ಬರಲಿದೆ
ಸವಿಗನಸ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು
ತೇಲುತ ಸಾಗಿ ದೂರಕೆ
ರೆಕ್ಕೆಗಳ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳು
ಬಂಧಿಯಾಗಿ

ಸಡಿಲಿಸದಿರಿ ಕನಸಿನ ಲಂಗರುಗಳ
ಇಳಿಸಿರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಕೆ
ನಿದಿರೆಯ ಕಡಲ ಒಳಗೆ
ಸೇರಿಬಿಡಿ ಇರುಳು
ಕರಗುವ ಮೊದಲು
ನಿದಿರಾದೇವಿಯ ಮಡಿಲು

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಮಯೂರ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

Comments

Popular posts from this blog

ಮಾತು-ಮೌನ-ಮನಸ್ಸು

ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಬಾಣಸಿಗ

ಗೆಳೆಯನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು