ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಒಡಲಾಳದಲ್ಲಿನ
ಅಪರಿಚಿತ ಆರ್ತ ಕೂಗು ಕೇಳಿ
ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ತಡಕಿ ನೋಡಿದೆ
ಮನದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ
ಕವಿತೆಯೊಂದು ಕೈಕಾಲು ಬಡಿಯುತ್ತ
ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಕೊಸರಾಡುತ್ತಿತ್ತು

ಸತ್ತರೆ ಸಾಯಲೆಂದು
ಸುಮ್ಮನಾಗಿ
ಮುಷ್ಠಿ ಸಡಿಲಿಸಿದೆ

Comments

Popular posts from this blog

ಮಾತು-ಮೌನ-ಮನಸ್ಸು

ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಬಾಣಸಿಗ

ಗೆಳೆಯನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು