ಆರದ ದಣಿವು

ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳಕ ಸುರಿದು
ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ಸೊರಗಿವೆ
ನೇಸರನಂತೂ ಬೆವರಿ ದಣಿದು
ನಿನ್ನೆ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನೇ ಮರೆತು
ಹೇಗೋ
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಡುವೆ ನುಸುಳಿ
ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆಂದು ಜಾರಿದ
ಅತ್ತ ನಸುಕಿನ ಹಾಹಾಕಾರದಲಿದ್ದ
ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕವ ಕಂಡ ಇವನಿಗೆ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ!!
ಮತ್ತದೇ ಉದಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳಗು

Comments

Popular posts from this blog

ಮಾತು-ಮೌನ-ಮನಸ್ಸು

ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಬಾಣಸಿಗ

ಗೆಳೆಯನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು