ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವಾಟ

ನೀನಾ ವಾನರನ ಧಣಿಯೋ
ಜೀವದ ಗೆಳತಿಯೋ
ಇಲ್ಲ ಸಲಹುವ ದೈವವೋ
ಮತ್ತಿನ್ನಾವ ಬಂಧುವೋ!
ಅಂತೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿರಲ್ಲ
ಅಲೆದಾಟ - ದಣಿವು - ದಾಹ - ಹಸಿವು
ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿದ ರೊಟ್ಟಿ
ಗಂಟಲಿಗಿಳಿವ ಗಂಜಿ ಅಂಬಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ
ಅಂಗಾತ ಒರಟು ನೆಲವೇ ಮೃದು ಪಲ್ಲಂಗ
ಅದಾವ ಕಂಬಳಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ
ಕೊರೆವ ಚಳಿಯ ರಾತ್ರಿಗಳ ದಾಟುವಿರೋ!
ಕುಣಿಕೆ ದಾರ ಬೀದಿಯಲೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ
ಇಷ್ಟೇ ಬಂಡವಾಳ!
ನಡೆವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವಾಟ
ಬದುಕ ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ
ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳೆಳೆಯುವಾಟ
ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣ ಕೋರೈಸುವಾಟವಾಡಿ
ಇರುಳಾವರಿಸಿದೊಡನೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುವಿರೋ!
ನಿಮಗೂ ಇದೆಯೇ
ತುತ್ತು ಅನ್ನ - ಸುಖ ನಿದ್ದೆ - ತುಂಡು ಅರಿವೆ
ಇವೆಲ್ಲವನು ಮೀರಿದ ಕನಸುಗಳು?

ಚಿತ್ರ ಋಣ: ಮಯೂರ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

Comments

Popular posts from this blog

ಗೆಳೆಯನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು

ಮಾತು-ಮೌನ-ಮನಸ್ಸು

ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ - ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ?