ನಿರೀಕ್ಷೆ


ಮೂಡಬೇಕಿದೆ ಒಡಮೂಡಬೇಕಿದೆಯಿನ್ನು
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸಹಯಾನದ ಹಾಡಿನಲಿ
ಎದೆಯ ತುಂಬಿಸುವ ನವಪಲ್ಲವ
ಬೇಗೆ ತಣಿಸುವ ಮಾರ್ದವ

ಹಾಯಬೇಕಿದೆ ಒಳಹಾಯಬೇಕಿದೆಯಿನ್ನು
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಂಗಳದಲಿ
ಹೊನ್ನ ಲೇಪದ ನಲ್ಬೆಳಕು
ದುಗುಡ ಕರಗಿಸುವ ತಿಳಿಬೆಳಕು

ಬರಬೇಕಿದೆ ತೇಲಿಬರಬೇಕಿದೆಯಿನ್ನು
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕೊಳದಲಿ
ಮುದ್ದು ಬಳುಕಿನ ಹಣತೆ ಸಾಲು
ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳ ಹೊಳಹಿನ ಪಾಲು

Comments

Popular posts from this blog

ಗೆಳೆಯನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಗೆ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು

ಮಾತು-ಮೌನ-ಮನಸ್ಸು

ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ - ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ?